مدیریت امور سرمایه انسانی و پشتیبانی

مهدی عسکری زاده

مدیر امور سرمایه انسانی و پشتیبانی

تلفن: 81563060-81563040
فکس:88706773

آدرس : تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -پلاک 1

Email: info@postbank.ir