بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مدیریت امور شعب و بازاریابی

 علیرضا واحدپور
مدیر امور شعب و بازاریابی

تلفن :81562590 - 88177948
فکس :88700079
آدرس :تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -پلاک 1
Email: info@postbank.ir