مدیریت امورحسابرسی و بازرسی

محسن اخلاقی

سرپرست امور حسابرسی و بازرسی

تلفن : 88700019 و 81564045
فکس : 88540240
پاسخگویی به شکایات 88502026
آدرس: تهران- خیابان مطهری - بعد از سرافراز- پلاک 229- طبقه اول

Email: