یکشنبه 3 شهریور 1398
 
اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات

مسعود مهدوی
رئیس اداره کل اعتبارات و سرمایه‌گذاری

تلفن : 88921716
فکس : 81562024
آدرس : تهران- خیابان میرزای شیرازی - بین کریم خان و مطهری- پلاک 266
Email: info@postbank.ir


مریم خوجانی
معاون نظارت و ارزیابی


تلفن : 88540770
فکس : 81564071
آدرس : تهران- خیابان مطهری- شماره 237
Email: maryam.khojani@postbank.ir


عباس پیرایی
معاون بانکداری، شرکتی و سرمایه گذاری

 

تلفن : 88540770
فکس : 81564071
آدرس : تهران- خیابان مطهری- شماره 237
Email: abbas.piraei@postbank.ir