بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل حوزه مدیریت
بهروز جعفرخانی
رئیس اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564026-88540011
فکس :81564094
آدرس :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم
Email: info@postbank.ir
مهدیه حسن درویش
معاون  اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564033-88540011
فکس :81564094
آدرس :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم
Email: