اداره کل پشتیبانی و املاک

نورالله طالش پور

رئیس اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن : 81561110-88706050
فکس : 81561111
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 1
Email:info@Postbank.ir 


محمود دولت آبادی

 معاون اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن : 81561110-88706050
فکس : 81561111
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- پلاک 1
Email: mahmoud.dolatabadi@Postbank.ir