بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل آموزش
رئیس اداره کل آموزش

تلفن :80563036-88704055
فکس :88708878
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه عرفان -شماره 26
Email:
سیدکریم میراحمدی 
معاون اداره کل آموزش

تلفن :88704055-81563036
فکس :88708878
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26
Email: karim.mirahmadi@Postbank.ir