سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل آموزش
احمدعلی اشتری نژاد
رئیس اداره کل آموزش

تلفن :88704055-81563036
فکس :88708878
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26
Email: info@Postbank.ir
سیدکریم میراحمدی 
معاون اداره کل آموزش

تلفن :88704055-81563036
فکس :88708878
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26
Email: karim.mirahmadi@Postbank.ir