اداره کل آموزش


رئیس اداره کل آموزش

تلفن : 80563036-88704055
فاکس : 88708878
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه عرفان -شماره 26

Email:

 

سید کریم میراحمدی

معاون اداره کل آموزش

تلفن : 88704055-81563036
فاکس : 88708878
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26  
Email:karim.mirahmadi@Postbank.ir