بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مدیریت امور حراست
آرش شهرکی کیا
مشاور مدیر عامل و مدیرامور حراست

تلفن :1563001-88729795-88704053
فکس :88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- شماره 1
Email: arash.shahraki@Postbank.ir