سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل بازاریابی
حمید قیطاسوند
رئیس اداره کل بازاریابی

تلفن :88177921 - 81562500
فکس :88708875
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول
Email: gheytasvand@postbank.ir
کامران کاویانی
معاون اداره کل بازاریابی

تلفن :88177921 - 81562500
فکس :88708875
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول
Email: kamran.kaviani@Postbank.ir