یکشنبه 3 شهریور 1398
 
اداره کل مناطق آزاد، تجاری و صنعتی

محمود یوسفی

رئیس اداره کل مناطق آزاد تجاری- صنعتی

تلفن : 88716489 - 88709917
فکس : 88709917
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی - بین میرزای شیرازی و ولیعصر - پلاک 500
 Email: abbas.khosravi@postbank.ir