اخبار موسسه صندوق رفاه کارکنان
1397/10/19
تقدیر و تشکر مرکز تأمین اقلام خدمات اقتصادی و رفاهی پایش از کارمندان پست بانک ایران به جهت همکاری در طرح امکان مرکز پایش
1397/09/05
طی بررسی های به عمل آمده از شکایات کارکنان محترم، مشخص گردیده این عزیزان به علت ثبت شماره کارت های عابر بانک خود هم زمان و توأمان در سیستم سامانه طرح امکان مرکز پایش و باشگاه مشتریان فروشگاه های افق کوروش، نتوانسته اند از خدمات یارانه ای 4% تخفیف مازاد کارمندی بهره مند گردند.
1397/07/28
همکاران شاغل پست بانک ایران می توانند از تخفیف مازاد فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
1397/07/28
کارکنان شرکت تعاونی امید توسعه سخت کوشان نیز می توانند از تخفیفات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
1397/07/28
همکاران بازنشسته نیز می توانند از تخفیفات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
1397/07/28
بر اساس تصمیمات متخذه پرسنل کارگزاران باجه های خدمات بانکی نیز می توانند از تخفیفات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
1397/07/01
شماره کارت های همکاران شاغل، بازنشسته، کارگزاران باجه های خدمات بانکی و شرکت تعاونی امید توسعه سخت کوشان در سیستم مالی فروشگاه های افق کوروش بارگزاری گردید.
1397/06/26
جهت رفاه حال کارکنان و خانواده های آنان درخواست استفاده از کلیه اماکن رفاهی به غیر از هتل آرامیس مشهد از سه روز به چهار روز افزایش یافت.