سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اخبار موسسه صندوق رفاه کارکنان
00:00 1398/04/26
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۵ برگزار شد.
00:00 1397/12/25
در راستای تکریم کارکنان محترم پست بانک ایران، در صورتی که کارمند محترمی که شماره کارت خود را سابقاً در سیستم مرکز پایش آپلود نموده، نتواند از تخفیف مازاد بهره مند گردد می تواند با ارسال تصاویر فاکتور به همراه برگه رسید پوز بانک سامان، 30% از مبلغ کل فاکتور را به عنوان جریمه از این مرکز دریافت دارد
00:00 1397/10/19
تقدیر و تشکر مرکز تأمین اقلام خدمات اقتصادی و رفاهی پایش از کارمندان پست بانک ایران به جهت همکاری در طرح امکان مرکز پایش
00:00 1397/09/05
طی بررسی های به عمل آمده از شکایات کارکنان محترم، مشخص گردیده این عزیزان به علت ثبت شماره کارت های عابر بانک خود هم زمان و توأمان در سیستم سامانه طرح امکان مرکز پایش و باشگاه مشتریان فروشگاه های افق کوروش، نتوانسته اند از خدمات یارانه ای 4% تخفیف مازاد کارمندی بهره مند گردند.
00:00 1397/07/28
همکاران شاغل پست بانک ایران می توانند از تخفیف مازاد فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
00:00 1397/07/28
کارکنان شرکت تعاونی امید توسعه سخت کوشان نیز می توانند از تخفیفات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
00:00 1397/07/28
همکاران بازنشسته نیز می توانند از تخفیفات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.
00:00 1397/07/28
بر اساس تصمیمات متخذه پرسنل کارگزاران باجه های خدمات بانکی نیز می توانند از تخفیفات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش بهره مند گردند.