بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
 
 
فراخوان درخواست همکاری برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال  توسط پست‌بانک‌ایران
پست بانک ایران در نظر دارد  با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام نماید.
براین اساس؛ از تمامی اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرائی هستند دعوت بعمل می‌آید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهاربخش ذیل ارسال نمایند.
1) اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری
2) سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرائی در زمینه ارزهای دیجیتالی(نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)
3) سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT
4) اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح
لذا متقاضیان می‌توانند درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ 25/12/1396به نشانی الکترونیکی؛ cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و حضوری به نشانی؛ خیابان مطهری بعداز خیابان سرافزار پلاک 229 ساختمان مرکزی پست بانک ایران طبقه ششم ارائه نمایند.