رئیس اداره کل عملیات  ارزی 

تلفن : 81562517
فکس : 88177951
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه چهارم
Email:
 
عباس ترابی
 معاون اداره کل عملیات ارزی 

تلفن : 81562517
فکس : 88177951
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه چهارم