بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستائی کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل ریسک
سید ضیاء الدین مهدوی نصر
رئیس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

تلفن :81562511
فکس :88704056
آدرس :خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237 - طبقه 7
Email: Zia.Nasr@Postbank.ir