ارتباط مستقیم با مدیرعامل

توجه:

این بخش مستقیماً توسط مدیرعامل بانک دیده می‌شود لذا شما می‌توانید پیام مورد نظر خود را از طریق صندوق دریافت نظر زیر به اطلاع مدیرعامل بانک برسانید.

 

 

ارتباط مستقیم با مدیرعامل
 
* گيرنده:
* فرستنده:
تلفن:  
* موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:
پیوست: