بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
ارتباط مستقیم با مدیرعامل

توجه:

این بخش مستقیماً توسط مدیرعامل بانک دیده می‌شود لذا شما می‌توانید پیام مورد نظر خود را از طریق صندوق دریافت نظر زیر به اطلاع مدیرعامل بانک برسانید.

 

 

ارتباط مستقیم با مدیرعامل
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع: