یکشنبه 3 شهریور 1398
مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

فاتح کیاست

 مدیر امور پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

تلفن : 
فکس : 
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام کوچه عرفان شماره 3

Email: info@postbank.ir