بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
امور مالی
سیدعلی اصغرجلیلی نیا
مدیرامورمالی

تلفن :81563050-88706770
فکس :88938380
آدرس :تهران - خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266
Email: asghar.jalilinia@Postbank.ir