اداره کل پیگیری وصول مطالبات
حمید محمدی

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات


تلفن : 81565040
فکس :88553587
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

Email: hamid.mohamadi@postbank.ir


محمد همتی آهوئی

معاون اداره کل پیگیری وصول مطالبات


تلفن :81565040
فکس :88553587
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

Email: info@postbank.ir