بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری

محمدرضا حسنلو

رئیس اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری


تلفن :81565076
فکس :88709931
کدپستی :
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول
پست الکترونیکی: Info@postbank.ir

سمیه صیقل اردکانی

معاون اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری


تلفن :81565076
فکس :88709931
کدپستی :
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول
پست الکترونیکی: info@postbank.ir