اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری
محمدرضا حسنلو

رئیس اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری

تلفن :81565076
فکس :88709931
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

Email:Info@postbank.ir

 


سمیه صیقل اردکانی
معاون اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری

تلفن :81565076
فکس :88709931
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

Email:Info@postbank.ir