اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

آناهیتا خلج امیرحسینی
رئیس اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

تلفن :88706778 
فکس :81563020 
آدرس : تهران - خیابان مطهری -خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 164

Email:info@postbank.ir