بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

آناهیتا خلج امیرحسینی

رئیس اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها


تلفن :88706778
فکس :81563020
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری -خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 164
پست الکترونیکی: info@postbank.ir

علی یوسفی

معاون اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها


تلفن :88706778
فکس :81563020
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری -خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 164
پست الکترونیکی: info@postbank.ir