بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستائی کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل حفاظت فیزیکی

محمدرضا مهرابی

رییس اداره کل حفاظت فیزیکی


تلفن :81563001-88729795-88704053
فکس :88713573
کدپستی :
آدرس :تهران-خیابان مطهری-خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- شماره1
پست الکترونیکی: info@postbank.ir