بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل حفاظتIT و اسناد

شاپور ابری

رییس اداره کل حفاظتIT و اسناد
تلفن :81563002
فکس :88713573
کدپستی :
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 1
پست الکترونیکی: