سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل تحقیق، توسعه و بهره وری

رئیس اداره کل تحقیق، توسعه و بهره وری


تلفن :88554156
فکس :81563065
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری- خیابان قایم مقام فراهانی-شماره 164
پست الکترونیکی: