بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مدیریت امور هماهنگی و حوزه مدیریت


مدیر امور هماهنگی حوزه مدیریت


تلفن :81564095
فکس :88700999
کدپستی :
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قایم مقام فراهانی- شماره 164
پست الکترونیکی: info@postbank.ir