مدیریت امور هماهنگی و حوزه مدیریت

محمدرضا فرنقی زاد

مدیر امور هماهنگی و حوزه مدیریت

تلفن : 81564095-88540430
فکس : 81564077
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229 طبقه پنجم

Email: