بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مدیریت امور طرح و برنامه

محمود سعادت فر

مدیر امور طرح و برنامه


تلفن :81565070
فکس :88700999
کدپستی :
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قایم مقام فراهانی- شماره 164
پست الکترونیکی: info@postbank.ir