سال جهش تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور

شعب ویژه پست بانک


شعبه مستقل میرزای شیرازی


اطلاعات شعبه:
تهران- خیابان میرزای شیرازی- تقاطع مطهری - شماره 202- کدشعبه3637:
کد پستی: 1596853711
تلفن: 88922030-88921718 نمابر: 88921717
خدمات قابل ارائه:
  کلیه خدمات ارزی و ریالیشعبه مستقل مطهری


اطلاعات شعبه:
تهران- خیابان مطهری- بین سرافراز و کوه نور شماره 237- کد شعبه:0319
کد پستی: 1587619111
تلفن: 81542403- الی 7 نمابر: 88708873
خدمات قابل ارائه:
کلیه خدمات ارزی و ریالی
رئیس شعبه:
افسانه پاشاپور
تلفن: 88922030-88921717
نمابر:88921718
رئیس شعبه:
صادق قدیری
تلفن: 7-81562403
نمابر: 88708873
معاون ریالی:
محسن رمضانی
تلفن: 88922030-88921717
نمابر:88921718
معاون ریالی:
سعید خسروی
تلفن: 7-81562403
نمابر: 88708873
معاون ارزی:
جعفر حسنلو
تلفن: 88922030-88921717
نمابر:88921718
معاون ارزی:
مهسا قبادی زاده
تلفن: 7-81562403
نمابر: 88708873