متقاضی گرامی؛ 

برای ثبت درخواست ملاقات حضوری با مدیرعامل پست بانک ایران و یا مدیران استان‌ها/مناطق تهران بر روی یکی از لینک های زیر کلیک نمایید.

 

درخواست ملاقات با مدیریت استان/مناطق تهران                       درخواست ملاقات با مدیر عامل