توجه:

مشمولین می‌توانند با مراجعه به شعبه اعطاءکننده تسهیلات یا سامانه زیر و ارائه درخواست خود در صورت مشمول بودن از مزایای رای وحدت رویه شماره 794 بهره مند شوند. شایان ذکر است رای مذکور شامل تسهیلاتی که بطور کامل تسویه شده‌اند نمی‌باشد.

 

***رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور***

*** سامانه ثبت نام جهت استفاده از رای***