باجه های خدمات بانکی

ارایه خدمات از طریق باجههای بانکی شهری و روستایی

در راستای سیاست خصوصیسازی بخشهای دولتی و کاهش تصدیگری دولت، تشکیلاتی تحت عنوان باجه نمایندگی بانکی شهری و روستایی بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شد که در حال حاضر این باجهها مجاز به ارایه قسمتی از خدمات ارتباطی در بخشهای مخابرات، پست و پستبانکایران میباشند. با توجه به گستردگی دفاتر مذکور در سراسر کشور و راهاندازی دفاتر ICT روستایی، برخی از خدمات پستبانک نظیر: حساب قرضالحسنه پسانداز، خدمات حساب جاری، حساب قرضالحسنه وجوه خرد روستایی، خدمات حساب پسانداز کوتاهمدت و بلند مدت، دریافت و پرداخت به نمایندگی از طرف شرکتها و سازمانها، اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، پرداخت حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، پرداخت سود سهام و یارانه، فروش نهادههای کشاورزی، افتتاح حساب برای دهیاریها، شورای اسلامی روستاها، تعاونیهای روستایی و دامداران و دریافت وجوه مربوط به قبوض تلفن، آب، برق و گاز، فروش بیمهنامه و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دستگاههای pos، کارتخوان POS شعبه‌ای ، ATM ، اینترنت بانک ، همراه بانک، فروش کارت شارژ همراه اول، ایرانسل و رایتل، قبول و وصول چک، دریافت اقساط تسهیلات در این باجهها ارایه میشود.• ارائه سرویس حساب قرض الحسنه پس‌انداز
• ارائه سرویس حساب قرض‌الحسنه جاری
• ارائه سرویس سپرده‌سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
• پرداخت حقوق مستمری بگیران
• پرداخت یارانه نقدی
• پرداخت سود سهام عدالت
• دریافت وجوه قبوض مصرفی آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه
• دریافت وجوه عوارض شهرداری
• دریافت وجوه قبوض جرائم رانندگی
• فروش کارت های شارژ اپراتورها
• ثبت نام حج و عتبات عالیات
• بازاریابی صدور ضمانت‌نامه
• بازاریابی صدور کارت
• سرویس نمایندگی فروش
• انجام حواله الکترونیکی پایا (صرفاً از طریق دفاتر منتخب تا سقف 150 میلیون ریال)
• ثبت درخواست تسهیلات
• دریافت اقساط
• ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دستگاه خودپرداز (ATM)
• ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دستگاه پایانه شعب (Pinpad)