فروش اوراق مشارکت
پست‌بانک ایران در راستای اجرای مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، هیات وزیران، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی و براساس مجوز صادره به عنوان بانک عامل اقدام به فروش اوراق مشارکت می‏نماید.
اوراق بهادار با نام یا بی‌نام است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های عمرانی – انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه یا تامین منابع مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سود‌آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.