غیربازرگانی

خدمات ارزی غیر بازرگانی پست بانک ایران عبارتند از:
- خرید و فروش ارز
- افتتاح سپرده های جاری قرض الحسنه
- قبول و وصول چک های ارزی
- حوالجات ارزیخرید وفروش ارز
در صورت تقاضای مشتریان،پست بانک ایران نسبت به خرید ارز از آنان به صورت اسکناس حداکثر تا سقف 5000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر به نرخ روز مبادرت می نمایند . همچنین بیش از مبلغ یاد شده با رعایت مقررات پیش گیری از جرائم پول شوئی در صورت ارائه اظهار نامه، تا سقف مبلغ اظهار نامه نیز بلا مانع خواهد بـود . در سـایر موارد ( غیر اسکناس) محدودیتی برای خرید ارز وجود ندارد.
به منظور رفاه حال حجاج بیت الله الحرام، پست بانک ایران به زائران حج عمره مفرده با ارائه فهرست مشخصات زائرین تائید شده توسط دفاتر سازمان حج و زیارت، بدون ارائه بلیط و گذرنامه ارز مسافرتی می فروشد. ضمناً متقاضیان خرید ارز می توانند بابت تامین قسمتی از ارز مورد نیاز خود در قالب ارز مسافرتی ، درمانی، آموزشی و یا سایر مصارف که فهرست کامل آن توسط مسئولان ارزی شعب قابل ارائه به مشتریان می باشد، با در دست داشتن مدارک لازم به هر یک از شعب ارزی بانک مراجعه و نسبت به تامین ارز مربوطه به نرخ روز اقدام نمایند .


حوالجات ارزی الکترونیکی
مشتریان بانک می توانند وجوه ارزی خود را در حداقل زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه به سراسرجهان حواله نموده و حواله های ارزی وارده خود را از طریق سیستم سوئیفت با صرف وقت و هزینه کمتر در پست بانک ایران دریافت نمایند.

قبول و وصول چک های ارزی وصول چک
مشتریان بانک می توانند برای وصول وجه چک های ارزی خود به شعب ارزی بانک در سراسر کشور مراجعه و پس از واگذاری چک ها، درخواست خود مبنی بر واریز وجه چک به حساب خود را ارائه نمایند . چک های عهده بانک های خارجی توسط بانک و از طریق پست سریع، به بانک های کارگزار ارسال و با توجه به مقررات مربوطه، از بانک هایی که عهده دار پرداخت وجه چک می باشند مبلغ چک وصول و از طریق سیستم مخابراتی سوئیفت اعلام وصول می گردند . چک های ارزی عهده بانک های داخلی به شکل متمرکز به بانک های عهده دار چک ارسال و پس از وصول به ذینفع چک پرداخت می گردند .


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی
این حساب امکان نقل و انتقال وجوه ارزی توسط چک را برای مشتری فراهم می سازد. نقل و انتقال ارز و صدور حواله های ارزی از محل این حساب ها به داخل و خارج از کشور، واریز وجه حواله های ارزی وارده ، واریز نقدی حداکثر تا سقف پنج هزار دلار و در صورت ارائه اظهار نامه تا سقف مبلغ مندرج در اظهار نامه امکان پذیر است . واریز مقادیر بیشتر با رعایت مقررات پیش گیری از جرائم پول شوئی محدودیت ندارد .

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی
این نوع حساب از جمله حسابهای بدون سود می باشد که با حداقل صد دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر با تقاضای مشتریان قابل افتتاح می باشد. حساب ها ، در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه و غیره پس انداز ریالی نیـز شرکت داده مـی شوند. نقل و انتقال و صدور حواله ارزی از محل این حساب به خارج یا داخل کشور، واریز وجه حواله های ارزی وارده به حساب، واریز نقدی تا سقف 5000 دلار و مازاد آن با رعایت مقررات پیش گیری از جرائم پول شوئی و همچنین تا سقف مبلغ مندرج در اظهار نامه ارز ورودی توسط صاحب حساب بلا مانع می باشد .

• نرخ روزانه ارزها و فهرست کلیه خدمات پست بانک بر روی سایت www.Postbank.ir قابل مشاهده است .