null امضای قرار داد 1000 میلیارد ریالی پست بانک ایران با صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات در بخش های صنعت و معدن

براساس قرار داد سپرده گذاری یک هزار میلیاردی امضاء شده پست بانک ایران با صندوق توسعه ملی ، امکان پرداخت تسهیلات به طرح های بخش صنعت و معدن در مناطق برخوردار فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، تسهیلات مذکور با عاملیت پست بانک ایران، به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی بخش صنعت و معدن (به استثنای بخش ساخت مسکن ) واقع در مناطق برخوردار اعطا می شود.
بنا براین گزارش : نرخ سود تسهیلات 16 درصد بوده و دوره باز پرداخت و تنفس تسهیلات حداکثر 60 ماه خواهد بود. همچنین طرح های سرمایه گذاری جدید و توسعه ای (طرح های ایجادی ) بخش صنعت واجد الویت برای اعطاء تسهیلات مذکور می باشد و شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند) امکان استفاده از تسهیلات را خواهند داشت.
این گزارش می افزاید: سهم آورده متقاضی در هر طرح معادل 25 درصد کل هزینه بوده که این میزان در طرح های بخش تعاونی حداقل 20 درصد و برای بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی حداقل معادل 35 درصد کل هزینه طرح خواهد بود، که در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی 5 درصد کمتر از نرخ های مذکور محاسبه خواهد شد.
شایان ذکر است کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از تسهیلات فوق می‌توانند به شعب پست‌بانک‌ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.