null دریافت الکترونیکی وجوه فطریه و کفاره هموطنان از طریق پست‌بانک‌ایران

براساس هماهنگی بعمل‌آمده با سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره)، وجوه شرعی فطریه عام و سادات و همچنین کفاره روزه هموطنان به‌منظور کمک به ایتام و نیازمندان تحت پوشش این دو نهاد توسط پست‌بانک‌ایران همانند سال‌های گذشته بصورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پست‌بانک‌ایران، دریافت وجوه شرعی فطریه اعم از سادات و عام و همچنین کفاره روزه تمامی هموطنان در سراسر کشور از طریق درگاه های الکترونیک بانک (دستگاه‌های خودپرداز، همراه بانک و اینترنت بانک) از طریق منوی سایر خدمات بخش نذورات و کمک‌های مردمی بوسیله تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب و همچنین درگاه ‌اینترنتی این‌ بانک به نشانی؛www.postbank.ir منوی خدمات اینترنتی به وسیله پست‌بانک‌کارت دریافت می‌شود.

بنابراین گزارش: حساب‌های سازمان بهزیستی شامل؛ شماره‌های 4363755057295.05 و

IR700210000436375505729505   برای  فطریه عام، شماره‌‌های 4363755057310.05 و

IR190210000436375505731005  برای فطریه سادات و شماره‌‌های 4363755057358.05

IR110210000436375505735805   برای کفاره روزه و همچنین حساب‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) شامل؛ شماره های 314700000001.02 و IR250210000031470000000102

برای فطریه عام، شماره های 314700000002.02 و    IR410210000031470000000202

برای فطریه سادات و شماره های 31470000000.02 و IR570210000031470000000302

 برای کفاره روزه و شماره های 01472010021101101101 و IR43021001470121101101101

برای کمک های مردمی می‌باشد.