null مدیرکل ICT مازندران: استفاده از ظرفیت‌های پست‌بانک‌ایران درروستاها موجب رونق اشتغال و عدالت اجتماعی شده است

یدالله طهماسبی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در جشنواره باجه‌های بانکی مناطق مرکزی و غربی پست بانک استان مازندران اظهار داشت: این بانک توانسته است با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستائی و کم برخوردار و با ارائه تسهیلات اشتغالزائی موجبات رونق اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم نماید و حتی عملکرد مناسبی درراستای حمایت از تولیدات داخلی در بین دستگاه‌های متولی درسطح استان را داشته است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درسطح استان تصریح کرد: ایجاد و ارتقاء زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی درمناطق روستائی از مهمترین برنامه های وزارتخانه است و ارائه خدمات بانکی در روستاهای کمتربرخوردار از الویت‌های پست‌بانک‌ایران به‌عنوان بانک عامل این وزارتخانه می‌باشد.
بنابراین گزارش: در ابتدای این جشنواره که در اردوگاه فرهنگی شهید رجائی کمیته امداد امام (ره)شهرستان فریدون‌کنار برگزار شد در ابتدا کامران طیبی معاون پست بانک استان گزارشی از روند عملکرد باجه ها ارائه و سپس نادعلیزاده یکی از نمایندگان باجه ها به تشریح فلسفه تشکیل پست بانک در دنیا و ایران پرداخت و درادامه نیز سرهنگ ملایری جانشین رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران توضیحاتی درخصوص‌ رعایت موارد امنیتی در سطح باجه های خدمات بانکی روستائی ارائه کرد.
همچنین طالبی مدیرکل امور روستائی استانداری مازندران طی سخنانی از مدیرعامل پست بانک ایران، کارگزاران باجه های بانکی روستائی و مدیریت شعب استان مازندران به جهت ارائه خدمات بانکی و پرداخت تسهیلات اشتغالزائی تقدیر کرد.
شعبانعلی رجبی سرپرست پست بانک استان نیز طی سخنانی ضمن تشکر از دست اندرکان برگزاری این همایش به تشریح وظایف مدیران باجه های خدمات بانکی در ارائه خدمات بانکی در روستا پرداخت و رهنمودهای لازم در حوزه های مشتری مداری، رعایت انضباط اداری و مالی، بهداشت اعتباری، بازاریابی و جذب منابع و توسعه بانکداری الکترونیک پرداخت.
گفتنی است: در ادامه این جشنواره سیاست ها، اهداف، ماموریت ها و برنامه ها جدید بانک توسط مسئولان پست بانک استان تشریح و کارگزاران باجه ها نیز مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و درپایان نیز از کارگزاران برتر تجلیل بعمل آمد.

گزارش تصویری