null اردوی زیارتی خواهران بسیجی پست بانک‌ایران در مشهدمقدس برگزار شد

در راستای برنامه‌های مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه مقاومت بسیج بانک، اردوی زیارتی خواهران بسیجی طی روزهای بیست‌و‌هفتم لغایت بیست‌و‌نهم آذرماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.


به گزارش حوزه مقاومت بسیج: این اردو بطور مشترک با همکاری امور بانوان و معاونت بسیج خواهران و با حضور سرگروه حلقه‌های صالحین برگزار و طی آن مهری اسدیان‌پور معاون بسیج خواهران و فرناز گودرزی مسئول امور بانوان به تشریح اهداف اردوی مذکور پرداختند.