null رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:با همکاری پست بانک صندوق حمایت از استارت‌آپ‌ها با سرمایه‌ی 100 میلیارد تومانی راه‌اندازی می‌شود

دکتر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به دنبال آن هستیم که با همکاری پست بانک ایران و صندوق نوآوری شکوفایی و بخشی از شرکت‌های خصوصی، یک صندوق مستقل با سرمایه‌ای 100 میلیارد تومانی راه اندازی کنیم تا بتوانیم از استارت‌آپ‌ها در این شیوه حمایت کنیم.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی خاطرنشان کرد: پست بانک با تعاملاتی که انجام می‌دهد، می‌تواند برای استارت‌آپ‌ها تاثیرگذار بوده و به آن‌ها کمک کند.
ناظمی درمورد عملکرد پست بانک و همکاری این بانک با استارت‌آپ‌ها گفت: نباید رابطه‌ی یک بانک با استارت‌آپ تنها بر مبنای اعطای وام باشد، در دنیا هم بر این مبنا نیست و ما هم نمی‌خواهیم این مسیر را پیش رویم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: راه حل این امر این است که از طریق صندوق‌های جسورانه (VC) این کار را انجام دهیم و برنامه‌ای که در پیش داریم این است که از همکاری پست بانک و صندوق نوآوری شکوفایی و بخشی از شرکت‌های بخش خصوصی، یک صندوق مستقل با سرمایه‌ای 100 میلیارد تومانی راه اندازی کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم طی سه الی چهار ماه آینده این اقدام را عملی کنیم و این صندوق راه اندازی شود. آن زمان است که ارتباط ما با استارت‌آپ‌ها از این مسیر میسر می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: راه حل بعدی این است که از محل وام وجوه اداره شده به شرکت‌های VC که فعلاً در کشور وجود دارند وام ارزان قیمتی دهیم، به شرطی که آن‌ها، VC کنند نه اینکه به شرکت‌ها وام دهند.
ناظمی خاطرنشان کرد: آئین نامه‌های مرتبط با این بخش تقریباً آماده شده است و به زودی برای تأیید نهائی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیم می‌شود.