null جمال مقصودی به‌سمت رئیس اداره‌کل امور شعب و مناطق آزاد پست‌بانک‌ایران منصوب شد

دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و تجارب کارکنان بانک طی ابلاغی جمال مقصودی را به‌سمت رئیس اداره کل امور شعب و مناطق آزاد پست‌بانک‌ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: در بخشی از ابلاغ انتصاب وی آمده است؛ امیداست با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت، توان و  قابلیت‌های مجموعه همکاران آن اداره‌کل و تعامل سازنده با واحدها در تحقق اهداف بانک موفق و مؤید باشید.
گفتنی است: معاون پست بانک سرپرستی مرکز تهران، مدیرشعب پست بانک استان کرمان، مدیرشعب پست بانک منطقه یک تهران، رییس اداره کل آموزش وتحقیقات، رئیس اداره کل حوزه مدیریت ودبیر هیات مدیره و همچنین رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صرافی پست بانک از اهم سوابق مقصودی می باشد.

گزارش تصویری