null بازدید دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران از ساختمان جدید بیمه تجارت‌نو

دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران و تنی چند از مدیران ستادی این بانک به همراه مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو و معاونین وی از واحدهای فنی، مالی و روابط عمومی مستقر درساختمان جدید ستاد مرکزی این شرکت بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر شیری در این بازدید ضمن گفتگو با مدیران، بخش‌های مختلف ساختمان دیباج بیمه تجارت نو از نزدیک درجریان فرایند کاری مجموعه قرارگرفت.

همچنین مدیرعامل پست بانک ایران با حضور درجلسه شورای معاونین و مدیران این شرکت ضمن تقدیر از مشتری مداری و خدمت رسانی مطلوب بیمه تجارت‌نو، امکانات ساختمان جدید را حاکی از ارج نهادن بر نیروی انسانی برشمرد. 
گفتنی است: پس از این نشست از سوی مدیران واحدهای مختلف بیمه تجارت نو، گزارش عملکرد ۶ ماه اول سال جاری ارائه و مورد توجه دکتر شیری قرار گرفت.