null مدیرامورشعب‌و‌بازاریابی خبرداد: راه‌اندازی خدمت پرداخت سودسهام شرکت‌های بورسی‌ و فرابورسی توسط پست‌بانک‌ایران

علیرضا واحدپور مدیر امورشعب و بازاریابی پست بانک ایران از راه‌اندازی خدمت جدید در شعب خبر داد و گفت: درراستای تکمیل سبدخدمات بانک و نقش‌آفرینی مؤثر این بانک در بازارهای پولی و مالی کشور و همچنین ارزش آفرینی و افزایش رضایت مشتریان، پست‌بانک‌ایران نسبت به عملیاتی نمودن پرداخت سود سهام سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سامانه‌های خود اقدام نموده و درحال حاضر پرداخت سود سهامداران شرکت داده‌گستر عصرنوین" های‌وب" را از ابتدای مهرماه 98 آغاز کرده است.

 به گزارش روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران: وی افزود: با توجه به بهره‌گیری این بانک از 406 شعبه و بالغ بر 6000 باجه بانکی، عملاً ظرفیت مناسبی را دراختیار شرکت‌های بزرگ بورسی و فرابورسی جهت پرداخت سودسهام سهامداران قرار می‌دهد.
واحدپور تصریح کرد: بدون شک استفاده از این ابزار، فرصتی است تا گروه مشتریان جدیدی در مراجعه به شعب پست‌بانک‌ایران با خدمات آن آشنا شده و زمینه آشنائی جامعه هدف حدود 11میلیون نفری سهامداران حقیقی کشور با این بانک فراهم می‌شود.
مدیرامور شعب و بازاریابی تصریح کرد: شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای بهره‌مندی از اینگونه خدمت و سایرخدمات بانکی می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با این بانک اقدام نموده و از ظرفیت این بانک استفاده نمایند.