null نماینده قائم شهر: پست بانک ایران در مناطق روستائی عملکرد بسیار موثری دارد

عبدالله رضیان نماینده قائم شهر و دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز رضایت از عملکرد پست بانک تاکید کرد: این بانک عملکرد موثری مخصوصا در حوزه‌ خدمات روستایی دارد.
دکتر رضیان نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی درخصوص ارزیابی عملکرد پست بانک گفت: مجلس تمام عملکرد بانک‌های دولتی را از نظر وضعیت پرداخت‌ها، تسهیلات و خدمات رصد می کند که برهمین اساس پست بانک نسبت به بانک‌های دیگر خوب عمل کرده است.
رضیان خاطرنشان کرد: در مجموع پست بانک عملکرد بهتری داشته و در سال های اخیر به گونه ای کرده که خدمات خوبی در روستاها ارائه نماید.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس خاطرنشان کرد: به نظر بنده پست بانک، بانک موفق دولتی است و در ارائه خدمات عملکرد خوبی در کارنامه‌ی خود دارد.