null مدیر امور سرمایه انسانی: توجه به نیروهای جوان و توانمند از اولویت های مهم در انتصاب مدیران است

مهدی عسکری زاده مدیر امور سرمایه انسانی و پشتیبانی پست بانک ایران در مراسم معرفی احمدعلی اشتری نژاد رئیس جدید اداره کل آموزش بانک اظهارداشت: توجه به نیروهای جوان و توانمند از مهمترین اولویت ها در انتصاب مدیران است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی تصریح کرد: مدیرعامل بانک درراستای عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای جوان مجموعه داخلی بانک، اوایل تیرماه سال‌جاری فراخوان نحوه انتخاب رئیس اداره کل آموزش و تحقیقات را به تمامی مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق اعلام و پس از ارزیابی متقاضیان توسط کمیته بررسی صلاحیت‌ها و براساس معیارها و امتیازدهی به متقاضیان، سرانجام اشتری‌نژاد به این سمت برگزیده شد.
عسکری زاده؛ ارتقاء و انتقال دانش بانکداری، توسعه مهارت‌های شغلی به منظور افزایش بهره وری، نیازسنجی مستمر آموزش های موردنیاز و برنامه ریزی برای انجام آنها، همکاری و تعامل مؤثر با مدیران و کارکنان ذیربط در جهت ارتقاء برنامه های توانمندسازی کارکنان بانک و شناسایی و ارتقاء دانش و تجربیات شاغلین در مشاغل مرتبط را از اهم مأموریت‌ها، وظایف و مسئولیت‌های موردانتظار از رئیس جدید آموزش برشمرد.
مدیر امور سرمایه انسانی و پشتیبانی در ادامه از زحمات و تلاش های شهنام زندیه رئیس پیشین این اداره کل تجلیل نمود و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
همچنین در این مراسم روسای ادارات حوزه این امور، مدیر امور مالی و رئیس اداره کل روابط عمومی نیز حضور داشتند.