null امکان واگذاری چک عادی عهده سایر بانک‌ها ازطریق باجه‌های روستائی منتخب پست‌بانک‌ایران فراهم شد

سیدحسین ابطحی رئیس اداره کل بانکداری خرد و امور باجه‌ها پست بانک ایران گفت: درراستای توسعه خدمات بانکی درسطح روستاهای کشور و فراهم نمودن دسترسی آسان به این خدمات، امکان واگذاری چک عادی عهده سایر بانک‌ها برای وصول درسامانه سراسری چکاوک ازطریق باجه‌های بانکی روستائی پست بانک ایران فراهم شد.

به گزارش روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران: ابطحی افزود: با توجه به تصویب هیأت مدیره بانک و همچنین آماده‌سازی سامانه جامع بانکی بنکو با همکاری واحدهای ذیربط، امکان واگذاری چک‌های عادی مشتریان عهده سایر بانک‌ها برای 411 باجه بانکی منتخب درسراسر کشور فراهم شد.
وی تصریح کرد: بهره‌مندی از این خدمت علاوه بر جلب رضایت مشتریان و کارگزاران باجه‌های بانکی، موجب ایجاد موازنه چک‌های پرداختی و وصولی و همچنین افزایش منابع بانک و افزایش درآمدهای غیرمشاع می‌شود.
گفتنی است: درحال حاضر بیش از 5 هزار باجه پست‌بانک‌ایران درروستاهای کشور، خدمات پایه بانکی و سایر خدمات عمومی را به نیابت از دستگاه‌های اجرائی در تمامی روستاهای کشور ارائه می‌کنند.