null مدیران جدید شعب پست بانک استان‌های کردستان و کرمانشاه منصوب شدند

دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران طی احکام جداگانه عبدالله رنجبر را به سمت سرپرست مدیریت شعب استان کردستان و فاتح ملائی را به سمت سرپرست مدیریت شعب استان کرمانشاه منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: در بخشی از متن حکم هریک از آنها آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مجموعه کارکنان آن مدیریت و تعامل سازنده با واحدها در تحقق اهداف بانک، مؤفق و مؤید باشید.
همچنین طی حکمی از سوی دکتر شیری، سالار شاهدی‌زاده به سمت مشاور در امور اجرائی منصوب شد.