null مدیرعامل پست بانک ایران: دغدغه اصلی بانک، مشتری‌مداری و تجهیزمنابع است

دکتر شیری مدیرعامل پست‌بانک‌ایران درجلسه شورای مدیران گفت: دغدغه اصلی همه مجموعه بانک مشتری‌مداری و تجهیزمنابع برای افزایش سودآوری و ارتقاء جایگاه آن است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، شیری تصریح کرد: همه باید متحد و یکدل شویم تا پایان سال به اهداف تعیین شده برسیم.
وی افزود: طرح‌های بانکی که در هیأت مدیره تصویب می‌شود همه باید کمک کنیم تا به نحو مطلوب اجرا شده و مشتریان بانک به ویژه روستائیان نیز از آن بهره‌مند شوند.
شیری تأکید کرد: براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از واحدهای اجرائی،‌ کارکنان این واحدها به این باور رسیده‌اند که احصاء مسائل و مشکلات استان‌ها و تلاش و تسریع مدیران ستادی در حل آنها می‌تواند در ارتقاء شاخص‌های مالی و اقتصادی بانک مؤثر باشد.
مدیرعامل پست بانک ایران عنوان کرد: نیروی انسانی یکی از سرمایه‌های اصلی بانک است که باید با ارائه آموزش های مؤثر و کاربردی، انحراف‌ها و خطاها را به حداقل رسانده و از ظرفیت‌ها و توان آنها به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به جدیت عمومی در انجام فعل خواستن در همه ارکان پست‌بانک‌ایران اظهارداشت: این بانک یک سازمان تخصصی است و باید منافع سازمان تنها میثاق همه ما باشد و برای ارتقاء جایگاه آن به ویژه در ایام پایانی سال تلاش مضاعفی داشته باشیم.
همچنین عبدالرحمان آقائی فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک در این جلسه نتایج بررسی‌های کانون بسیج متخصصین این حوزه درخصوص آسیب‌ها و عوامل مؤثر بر کارائی کارکنان را ارائه نمود.
گفتنی است: هریک از مدیران ستادی نیز در این جلسه، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های واحدهای خود را ارائه کردند.