null مهندس بهمنی مدیرامور فناوری اطلاعات: فعال‌سازی دریافت رمز دوم یکبار مصرف پویا برای مشتریان پست‌بانک‌ایران فراهم شد

مهندس بهمنی مدیر امور فناوری اطلاعات پست‌بانک‌ایران اعلام کرد: درراستای الزامات بانک‌مرکزی و به‌منظور افزایش امنیت تراکنش‌های کارت‌های بانکی مشتریان، سامانه تولید رمز دوم یکبار مصرف پویا این بانک راه‌اندازی و امکان بهره‌برداری از آن برای مشتریان فراهم شد.

به گزارش روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران: بهمنی افزود: مشتریان این بانک برای دریافت و نصب رمز دوم یکبار مصرف پویا می‌توانند به‌وسیله تلفن‌همراه هوشمند از وب‌ سایت این بانک به نشانی www.postbank.ir برنامک رمزساز را دانلود نموده و برای فعالسازی آن به یکی از شعب این بانک درسراسر کشور مر اجعه نمایند.
وی تصریح کرد: 15دی‌ماه 1398 آخرین مهلت استفاده از رمزدوم ایستا برای انجام تراکنش‌های کارت‌های بانکی تعیین شده و پس از مهلت تعیین شده رمزدوم یکبار مصرف پویا فعال‌شده و رمزهای دوم ایستا غیرفعال می‌شود.
مدیرامور فناوری اطلاعات تأکید کرد: تایید شماره تلفن‌همراه نزد شعب پست‌بانک‌ایران برای دریافت رمزدوم یکبار مصرف پویا توسط هریک از مشتریان الزامی بوده و در صورت عدم انجام این فرآیند تا مهلت تعیین‌شده، امکان فعال‌سازی رمزدوم یکبار مصرف پویا میسر نخواهد بود.
بهمنی خاطرنشان ساخت: شبکه بانکی برای تایید و ثبت شماره تلفن‌همراه مشتریان، هیچگاه اطلاعاتی همچون رمز دوم و CVV2 را دریافت ننموده و لازم است که مشتریان بانکی همواره مراقب سودجویان باشند.

"راهنمای فعال سازی برنامک رمز ساز"