null تعطیلی ادارات‌ مرکزی، شعب و باجه های روستایی پست بانک ایران 

با توجه به نامه ی شماره ی ۱۳۱۸/ه - ب مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و با استناد به تصمیمات مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات و بانک های سراسر کشور، تمامی ادارات مرکزی، مدیریت های شعب استان ها و مناطق تهران و همچنین شعب و باجه های بانکی،پست بانک ايران از روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه لغایت شنبه ۳۰ مرداد ماه جاری تعطیل خواهند بود.
به گزارش روابط عمومي پست بانک ایران و بنا به بخشنامه ی معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک، در این مدت امکان ارائه خدمات بانکی به مشتریان از طریق درگاه های غیر حضوری و همچنین دستگاه های خود پرداز پست بانک ایران در سراسر کشور فراهم خواهد بود.
این گزارش می افزاید: با توجه به الزام ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان از قبیل:خدمات کارت، پایا و ساتنا؛ ادارات ستادی ذیربط نسبت به برقراری کشیک جهت ارائه خدمات پشتیبانی اقدام خواهند نمود..