null استقبال همکاران از برگزاری جلسه‌های مشاوره خانواده توسط بسیج

حوزه مقاومت بسیج پست بانک ایران در راستای تحکیم بنیان خانواده و در ادامه برگزاری جلسه‌های مشاوره خانواده در سال94 جلسات مشاوره دیگری را طی روزهای بیست و نهم اردیبهشت، 12، 19 و بیست و ششم خردادماه و هشتم تیرماه سال جاری برگزار کرد که مورد استقبال همکاران قرار گرفته است.

به گزارش حوزه مقاومت بسیج: در این جلسه‌ها دکتر لیلا چرائی مشاوره خانواده برای هریک از افراد متقاضی بیش از یک‌ساعت وقت گذاشته و راهنمائی‌های لازم را به آنان ارائه می‌کند.
گفتنی است: با توجه به استقبال همکاران مقرر شد تا جلسات دیگری طبق برنامه زمان‌بندی برگزار شود.