مهندس هراتیان نژادی: شکوفایی پست بانک ایران بدون استفاده از فناوری امکان پذیر نیست

مهندس هراتیان نژادی: شکوفایی پست بانک ایران بدون استفاده از فناوری امکان پذیر نیست

شکوفایی در یک خانواده بزرگ مانند پست بانک ایران که قرار است بیش از 10 هزار دفتر خدمات روستایی یک هزار و 500 دفتر خدمات شهری و 500 شعبه داشته باشد بدون استفاده از فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست.

دکتر قنبری: سه چهارم تسهیلات پست بانک ایران زیر پنجاه میلیون ریال است

دکتر قنبری: سه چهارم تسهیلات پست بانک ایران زیر پنجاه میلیون ریال است

بیش از سه چهارم تسهیلات پرداختی پست بانک ایران زیر پنجاه میلیون ریال است زیرا هدف این بانک رسیدگی به نیازهای مردم عادی و برطرف کردن نیاز طبقات محروم جامعه است. دکتر حسنعلی قنبری عضو هیأت مدیره پست بانک ایران در دومین همایش سراسری مدیران و روسای شعب این بانک با اعلام این مطلب اظهار داشت این بانک تاکنون در راه اندازی هیچ کارخانه و پروژه عمرانی مشارکت نکرده است چرا که این بانک به خرده بانکداری می پردازد.

آقای خدارحمی:رسیدن به  8 هزار دفتر بانکی در سال 87 جزو اهداف اساسی پست بانک است

آقای خدارحمی:رسیدن به 8 هزار دفتر بانکی در سال 87 جزو اهداف اساسی پست بانک است

تعداد دفاتر خدمات بانکی روستایی به 8 هزار و دفاتر شهری به 1500 دفتر می رسدتا در زمینه ارائه خدمات و توسعه آن در سطح کشور گامهای مؤثری برداریم.

آقای نعمتی: آموزش به کارکنان پست بانک ایران به 270 هزار نفر ساعت رسید

آقای نعمتی: آموزش به کارکنان پست بانک ایران به 270 هزار نفر ساعت رسید

آموزش به کارکنان پست بانک ایران در سال 86 به 270 هزار نفر ساعت رسید که طی سال جاری و سال های آینده با رشد بیشتری رو به رو خواهد شد.