ارتباط با ما

اداره کل روابط عمومی

تلفن :84284-021

تلفن گویا :84284-021

شماره پیامک:500045135

پست الکترونیک :info@postbank.ir

 

 

اداره کل بازرسی، پاسخگویی، رسیدگی به شکایات، و ارزیابی عملکرد

تلفن :88506887-81564052-021

تلفن گویا :84284-021

شماره پیامک:500045135

پست الکترونیک :bazresi@postbank.ir

 

 

بازرسان موارد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

تلفن : 81564042-021

دورنگار: 88540770-021

پست الکترونیک :bazres91@postbank.ir

نشانی:تهران- خیابان شهید مطهری- بین سرافراز و کوه نور شماره 229 کد پستی: 1587618118