اعتبارات اسنادی

امروزه با گسترش تجارت بین الملل، یکی از مهمترین و عمده ترین روشهای پرداخت و یکی از فنون نوین بانکداری که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کاربرد زیادی پیدا کرده است، اعتبارات اسنادی است. واردکنندگان و صادرکنندگان کالاهای تجاری، به خصوص خریداران کالا و خدمات در سراسر جهان، از این ابزار به عنوان روش پرداخت مطمئنی بهره می برند که ضمن برخورداری از تکنیک‌ها و سامانه های ارتباطی عصر حاضر نظیر سوئیفت، نسبت به مبادله ی اسناد و پرداخت وجه اعتبارات توسط بانک‌های کارگزار براساس شرایط اعتبار اسنادی عملا ارتباط فیمابین خریدار و فروشنده را با شرایط مختلف جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم می آورد.

انواع اعتبارات اسنادی داخلی–ریالی از لحاظ نحوه پرداخت وجه اعتبار

1.اعتباراسنادی داخلی دیداری

در این نوع اعتبار، بانک می‌بایست وجه اعتبار را به محض ارائه اسناد معین توسط فروشنده و انطباق آن با شرایط اعتبار اسنادی داخلی در وجه وی پرداخت کند.

2.اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار

در این نوع اعتبار طبق قرارداد اولیه، بهای کالا و یا خدمت، طبق توافق طرفین در سررسید معین بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانک پرداخت می‌شود. در اعتبار مدت‌دار، معمولاً فروشنده نیاز فوری به وجه اعتبار ندارد و در واقع مهلتی را برای دریافت وجه در نظر می‌گیرد. اما بنا به اعتبار و تعهد گشایش‌کننده، از پرداخت وجه اعتبار در سررسید، مطمئن می‌باشد.
 

مدارک مورد نیاز

 • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
 • پروانه بهره برداری
 • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان ) با مهر وامضای شرکت
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
 • کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
 • اصل شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

مراحل انجام کار

 • مراجعه مشتری شعب
 • ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش یا اوراق ثبت خدمت)
 • بررسی اهلیت وظرفیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش پرداخت مورد نیاز
 • تامین هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی، توسط مشتری
 • افتتاح اعتبار اسنادی، با درج شرط ارائه ۱۰ درصد ضمانت نامه حسن انجام کار
 • ۶ارائه صورت حساب انجام کار و اخذ تاییدیه خریدار
 • تامین مابه التفاوت مبلغ پیش دریافت اولیه تا وجه مورد نیاز توسط مشتری و پرداخت وجه به ذی نفع
 • ارائه مدارک لازم جهت رفع تعهد ارزی وفق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران